Enjoy Outdoor Theatre at Oystermouth Castle

Oystermouth Castle Outdoor Theatre

Outdoor Theatre is back at Oystermouth Castle in Swansea this summer!

Pack a picnic basket, bring a blanket or a deckchair and enjoy unique performances in a stunning location as part of another great event from Swansea Council and Enjoy Swansea Bay in association with Panini's

Set against the backdrop of Oystermouth Castle you can see two great shows this year!

 

Midsummer Night’s Dream


Outdoor Theatre, Oystermouth Castle

Thursday 19th July | 7.30 | Gates open at 6.30pm


Tickets

Advance - Adult £12, Family £38, Concessions £9, PTL £7

On the day – Adult £15, Concessions £12, PTL £9

To book tickets, click here

Shakespeare’s most enduringly popular comedy of love and intrigue, magic and mayhem is brought to life by family favourites Quantum Theatre in their wonderfully funny and exuberant production of the Shakespeare classic.

Set on that most dangerous of nights when fairies are abroad and nothing is as it seems, four young unsuspecting lovers become entangled in their magical affray - soon no mortals are safe in those bewitched and bewitching woods outside Athens….

Come and be enchanted too by this exciting, funny and intriguing new production designed to appeal to the whole family. Suitable for all age groups.

 

The Reluctant Dragon

Outdoor Theatre, Oystermouth Castle

Thurady 9th August | 2pm| Gates open at 1pm

Tickets

Advance - Adult £7, Family £20, Concessions £6, PTL £4

On the day – Adult £8, Concessions £7, PTL £5

To book tickets, click here 

 

You’ve got to fight him some time or other you know, ’cos he’s St George and you’re the dragon…”

 

Everyone knows St George has to do battle with the dragon, but what happens when the dragon simply won’t fight St George?

In this delightful new adaptation by Michael Whitmore, Quantum Theatre presents Kenneth Grahame’s The Reluctant Dragon, an enchanting tale of bravery, friendship and derring-do for all the family.

For the perfect Outdoor Theatre experience,  enjoy a range of high quality hot and cold food, alcoholic and non-alcoholic beverages brought to you by our sponsors Panini's.

Enjoy Swansea Bay!

Midsummer Night’s Dream

Theatr Awyr Agored, Castell Ystumllwynarth

19 Gorffennaf |7.30pm |Bydd y gatiau’n agor am 6.30pm

Am docynnau, cliciwch yma

 

Tocynnau:

 

Ymlaen llaw – Oedolion £12, Teulu £38, Concessions £9, PTL £7

Ar y dydd – Oedolion £15, Concessions £12, PTL £9 

Am docynnau, cliciwch yma

 

Mae comedi fwyaf poblogaidd, fythol Shakespeare o gariad a brad, hud a thryblith, yn dod yn fyw gan Theatr Quantum, ffefryn gan deuluoedd, mewn cynhyrchiad hynod ddoniol ac afieithus o glasur Shakespeare.

 

Wedi'i gosod ar y noson beryglus honno pan fydd tylwyth teg yn chwarae castiau ac nid oes unrhyw beth fel y mae'n ymddangos, caiff pedwar carwr ifanc, diarwybod eu dal yn y dryswch hudol ac, yn fuan, nid oes unrhyw un yn ddiogel yn y coed cyfareddol hynny y tu allan i Athen...

 

Dewch i gael eich cyfareddu hefyd gan y cynhyrchiad cyffrous, doniol a diddorol newydd hwn sy'n apelio at y teulu cyfan. Addas i bobl o bob grŵp oedran.

Ar gyfer y profiad theatr awyr agored perffaith, mwynhewch amrywiaeth o fwyd twym o safon uchel, diodydd alcoholig a dialcohol wedi'u cyflwyno gan ein noddwr Panini's.

 

The Reluctant Dragon

Theatr Awyr Agored, Castell Ystumllwynarth

9 Awst | 2pm | Bydd y gatiau’n agor am 1pm

 

Tocynnau

Ymlaen llaw – Oedolion £7, Teulu £20, Concessions £6, PTL £4

Ar y dydd – Oedolion £8, Concessions £7, PTL £5 

joiobaeabertawe.com/theatre-awyr-agored

 

You’ve got to fight him some time or other you know, ’cos he’s St George and you’re the dragon…”

Mae pawb yn gwybod bod rhaid i San Siôr frwydro'n erbyn y ddraig, ond beth fydd yn digwydd pan nad yw'r ddraig am frwydro yn erbyn San Siôr?

Yn yr addasiad newydd hyfryd hwn gan Michael Whitmore, mae Quantum Theatre yn cyflwyno The Reluctant Dragon gan Kenneth Grahame; stori hudolus am ddewrder, cyfeillgarwch ac arwriaeth i'r teulu cyfan.

Ar gyfer y profiad theatr awyr agored perffaith, mwynhewch amrywiaeth o fwyd twym o safon uchel, diodydd alcoholig a dialcohol wedi'u cyflwyno gan ein noddwr Panini's.