Cefnogi Ymgyrch y Samariaid

Mae dyfarnwr rygbi amlyca' Cymru wedi bod yn son wrth Heart am yr amser oedd e' mor isel ei ysbryd bu bron iddo ladd ei hun.


Mae Nigel Owens yn cymryd rhan mewn ymgyrch gan Samariaid Cymru i annog dynion i siarad am eu hemosiynau.  Yn ol yr ystadegau mae dynion dairgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na merched.

SAIN: Nigel Owens yn siarad a Steffan Messenger o Heart.

Mae ymgyrch y Samariaid - Men on the Ropes - yn bwriadu lleihau'r nifer o hunanladdiadau sy'n digwydd ymysg dynion - mwy na 4000 bob blwyddyn.

Gyda'i thema bocsio mae'n targedu dynion sy'n gweithio yn eu 30au, 40au a 50au.  Mae Network Rail yn cefnogi'r ymgyrch a bydd posteri yn cael ei rhoi mewn gorsafoedd ar draws Gogledd Cymru.