Ceisio am gyfle i nofio gyda Ronan

Mae'r cyhoedd yn cael y cyfle i gofrestru am y siawns i nofio dros bum deg filltir i hel arian i elusen.

Mi fydd Ronan Keating a Richard Branson yn nofio o Gaergybi i Ddulyn , gan arwain tîm o ddeg.

Mi fydd y tim yn cynnwys selebs eraill, ynghyd a dau aelod o'r cyhoedd.

Y gobaith ydi mi fydd nhw'n hel miliwn o bunnau i ymchwil cancr, drwy nofio'r pum deg chwe milltir yn Mis Medi.

I gofrestru cerwch i https://the-swim.co.uk/