Nofio o Gaergybi i Ddulyn er budd Ymchwil Cancr

Mae deg o bobl sydd yn cynnwys Ronan Keating, cyn-gantores Atomic Kitten -Jenny Frost, a'r nofiwr Olympaidd Steve Parry wedi cychwyn nofio ar draws cefnfor yr Iwerydd er budd elusen.

Fe fyddan nhw'n nofio 56 milltir môr-filltir (65 milltir tir) er budd elusen Ymchwil Cancr.

Mae'r tîm yn cynnwys Ronan, y gyflwynwraig Jenny Frost, seren Strictly....Pamela Stephenson, yr arbenigwr o fyd dechnoleg Jason Bradbury a'r nofiwr Olympaidd Steve Parry.

Cychwynnodd y criw nofio am yn ail am naw o'r gloch nos Fawrth ac mae disgwyl iddyn nhw gymryd 40 awr i'w gwblhau....maen nhw'n gobeithio codi miliwn o bunnoedd i'r elusen.Dyma gyfweliad llawn Heart gyda Ronan Keating.Mae gohebydd Heart, Kirsty Waters, wedi bod yn siarad gyda'r sêr sydd yn cymryd rhan yn yr her.