Rhoi teyrnged i fachgen ifanc

Bu farw James Beck, 14, wedi iddo syrthio i'w farwolaeth yn Meliden Nos Iau, Hydref 20fed.

Bu farw James Beck, 14, wedi iddo syrthio i'w farwolaeth yn Meliden Nos Iau, Hydref 20fed.

Mewn datganiad fe ddywedodd Prifathro Ysgol Uwchradd Prestatyn, Phil Pierce: "Mae pawb yn drist wedi marwolaeth James Beck yn chwarel Meliden neithiwr.

"Roedd James yn boblogaidd a graslon ac mae'r Ysgol yn gweddïo dros James a'i deulu."