Toriad o novovirus yng Ngogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cau drysau i ymwelwyr mewn 4 ward yn ysbytai ledled Gogledd Cymru er mwyn atal y salwch novovirus rhag ymledu.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cau drysau i ymwelwyr mewn 4 ward yn ysbytai ledled Gogledd Cymru er mwyn atal y salwch novovirus rhag ymledu.

Dyma'r wardiau sydd wedi eu effeithio:

Ysbyty Gwynedd; Hebog

Ysbyty Llandudno; Aberconwy, Marl

Ysbyty Llangollen; Colen