Adroddiad arbennig gan Heart

Dros benwythnos Gwyl y Banc mae Heart wedi bod yn siarad gyda bobl sydd yn rhoi eu hamser i achub bywydau.

Day 1:

Ambiwlans Awyr Cymru

Air AmbulanceNôd yr Ambiwlans Awyr yw cyrraedd, trin a chludo cleifion mor gyflym â phosib. Mae nhw yn yr awyr o fewn tri munud wedi iddyn nhw dderbyn galwad frys.

Mewn blwyddyn, mae'r tim yn ymateb i fwy na mil o alwadau, gydag oddeutu 40 y cant o'r rhai hynny'n ddamweiniau ffordd.

Wrth i ni edrych ar waith rhai o wirfoddolwyr ein hardal, dym adroddiad arbennig Elliw Hughes, ar Ambiwlans Awyr

Cymru.

 

Day 2:

Ogwen Valley Mountain RescueMae gwirfoddolwyr dewr yn ardal Dyffryn Ogwen ar gael drwy'r flwyddyn i achub pobl mewn trafferth ar ein mynyddoedd.

Mae tîm achub mynydd Dyffryn Ogwen yn derbyn £13,000 gan y Llywodraeth bob flwyddyn, ond maen nhw angen £90,000.

Dyma adroddiad arbennig Sion Pritchard ar dim achub mynydd Dyffryn Ogwen.

ACHUB BOBL AR FYNYDDOEDD ERYRI

 

Day 3:

Girls Night OutMae'r bugeiliaid stryd yn griw o wirfoddolwyr o Gapeli ac Eglwysi lleol sydd yn cadw llygad ar bobl sydd ar noson allan yn y ddinas.

Mae'r cymorth yn cynnwys ceisio tawelu sefyllfa mewn achos o dyndra.

Dyma adroddiad arbennig Sion Pritchard ar fugeiliaid stryd Bangor.

CADW STRYDOEDD BANGOR YN DDIOGEL