Annog Plant Mon i Chwarae Pel Droed

Mae dau ddyn lleol yn dechrau tim pel-droed newydd i blant dan 11 yn ardal Llangoed.

Mae gan Paul Jones a Tony Williams flynyddoedd o brofiad yn hyfforddi timau.  Maen nhw'n awyddus i roi cyfle i blant lleol ddysgu chwarae, gwneud ffrindiau a chadw'n heini yn y broses!

Fe ddywedodd Paul Jones, sy'n rhedeg siop cigydd ym Mangor:

"Mae'n dda i'w cael nhw allan - cadw'n nhw'n fit a dangos iddyn nhw pa mor hawdd ydy o i wneud rhw'beth fel pel-droed.  Da chi'n gweld y mwynhad ar 'u wynebau nhw."

Gall unrhyw un sy'n byw yn lleol a sy' ym mlynyddoedd 5 a 6 yn yr ysgol gysylltu a nhw i ymuno a'r tim.  Maen nhw ar Facebook - llangoedfc neu drwy ebostio llangoedunder11s@hotmail.co.uk

*****************************************

A New Footy Team for Anglesey's Youngsters

Two local volunteers are setting up a brand new football team for under 11s in Llangoed - but they need players!

Paul Jones and Tony Williamson have years of coaching experience and are keen to give local children a chance to learn new skills, make friends and keep fit!

Paul Jones told Heart:

"Just everything we're doing is geared towards the children - for them to turn up and have fun.  It's so easy to get involved in any sport these days - get your children involved, help them develop, make friends and keep fit".

Anyone who lives locally and is in years 5 and 6 of primary school can get in touch with Paul and Tony to join the team.  They're on Facebook - llangoedfc - or you can email them at llangoedunder11s@hotmail.co.uk.