Bugeilio Strydoedd Bangor

Bydd gwirfoddolwyr o gwmni Cristnogol yn helpu'r heddlu ar nosweithiau Gwener ym Mangor.

Bydd y 'bugeiliaid' yn roi help llaw i bobl sydd mewn trafferth gan sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd adref yn ddiogel.

Fe fyddan nhw'n clanhau'r strydoedd o wydr sydd wedi torri hefyd.

Heddlu yn Hapus

Mae Heddlu'r Gogledd yn croesawi'r syniad.  Dywedodd yr Uwch Arolygydd Mark Jones "mae gan Fangor fywyd nos bywiog a dwi'n siwr bydd Cynllun Bugeilio'r Strydoedd yn helpu diogelu pobl sy'n agored i niwed a chyfrannu at wneud ein strydoedd ni'n fwy diogel."

Ychwanegodd - "Mae fy swyddogion yn disgwyl ymlaen at weithio gyda'r Bugeiliaid."

Hyfforddiant

Mae'r cynllun yn cael ei lawnsio ar Orffennaf 16eg ond fydd y bugeiliaid ddim yn gweithio tan yr Hydref.  Cyn hynny, bydd y gwirfoddolwyr o Cytun - partneriaeth eglwysi Bangor - yn hyfforddi gyda'r heddlu a gwasanaethau eraill drwy ymuno a nhw ar strydoedd y ddinas rhwng 10yh a 4yb bob nos Wener.