Cymeradwyo Cau Ysgolion

Bydd Ysgol ardal gwerth oddeutu 5 miliwn o bunnoedd yng Nghroeslon.

Daw hyn wedi i adroddiad argymell y dylai'r Cyngor gau Ysgolion yn Y Groeslon, Carmel a Bronfyoel am nifer o rhesymau, yn cynnwys llefydd gwag yn y dosbarthiadau.

Yn ogystal a hynny mae'r Cyngor yn dweud wrth Heart fod asesiad annibynnol o effaith ieithyddol y cynigion wedi
cadarnhau y byddai Ysgol newydd yn cryfhau'r Gymraeg yn yr ardal.