Cynlluniau Dadleuol Gam yn Nes

Mae rhai o Aelodau'r Cynulliad yn an-hapus wedi i'r Cyngor Iechyd Cymuned beidio cyfeirio cynlluniau i symud gofal dwys i fabanod dros y ffin i Gilgwri i Lywodraeth Cymru.

Daw hyn yn rhan o gynlluniau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i ad-drefnu gofal iechyd yng Ngogledd Cymru, sy'n cynnwys cau rhai Ysbytai cymuedol, yn cynnwys yr un ym Mlaenau Ffestiniog.

Yn y cyfamser....

Mae Cynghorwyr Sir Conwy wedi cymeradwyo cynnig i alw ar Lywodraeth Cymru i gymryd rheolaeth o'r Bwrdd Iechyd oherwydd diffyg hyder yn dilyn y cynlluniau.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn dweud wrth Heart eu bod yn awyddus i barhau i gyd-weithio gyda Chyngor Conwy a chyfundrefnau eraill....wrth iddyn nhw wynebu her.