Dod o Hyd i Gorff Mewn Chwarel

Mae Heddlu'r Gogledd yn cadarnhau iddyn nhw ddod o hyd i gorff dyn 24 mlwydd oed mewn chwarel yn ardal Llanberis, amser cinio heddiw.

Y gred yw fod y dyn yn dod o ardal Caernarfon.

Ar hyn o bryd does yna ddim amgylchiadau amheus.