Easy Jet yn Ymddiheurio i Bobl Sir Fôn

Mae cwmni teithiau awyrenau rhad 'Easy Jet' wedi ymddiheurio i bobl Sir Fôn.

Hynny ar ol i gwsmer sylwi eu bod wedi gadael Ynys Môn oddi ar fap mewn cylchgrawn.

Mewn datganiad - fe ddywedodd llefarydd ar ran y cwmni:

"Dymunwn ymddiheurio i bobl Sir Fôn ac fe hoffen ni gadarnhau y byddwn yn ail-ddarlunio ein mapiau ar gyfer cyhoeddiad nesa'r cylchgrawn.".

Ynys Aeth yn Angof...

Mae camgymeriad Easy Jet yn dilyn camgymeriadau tebyg gan gwmniau eraill ym Mhrydain - yn eu plith Walkers, Weetabix a Haven Holidays.