Gareth: Profion Aneglur

Mae profion ar gorff Gareth Williams o Gaergybi wedi methu a sefydlu sut yn union y bu farw.

Gafwyd hyd iddo wedi ei gloi mewn bag yn ei fflat yn Llundain fis Awst.  Roedd yn gweithio i'r gwasanaeth cudd MI6.

Meddai heddlu'r Met bod profion cyffuriau, alcohol a gwenwyn ar gorff Mr Williams wedi rhoi canlyniadau negyddol.  Does yna ddim rhagor o brofion wedi eu trefnu ar hyn o bryd ond mae heddlu yn dal i ymchwilio i achos ei farwolaeth.