Gwahardd Gyrrwr am ei Garafan Gorlawn

Cafodd heddlu dipyn o sioc pan gamodd tair mam a saith o blant allan o garafan yn Eryri fis Mehefin.

Roedd y carafan wedi ei dynnu gan gar gant o filltiroedd o Stoke-on-Trent.

Ar ddydd Llun, cafodd gyrrwr y car - Sameer Mirzar, 46 - ei wahardd rhag gyrru am 2 flynedd.  Bydd rhaid iddo ail-sefyll ei brawf hefyd, a thalu dirwy o £900.

Fe blediodd y gweithiwr cwmni awyr yn euog i yrru peryglus yn llys ynadon Caernarfon.

Llenni yn Symud

Roedd yna amheuon am y carafan ar ol i yrrwyr weld y llenni yn symud tra fod y carafan yn teithio ar gyflymder ar heol prysur yr A55.

Roedd y 7 o blant rhwng 5 a 14 oed yn mynd am bicnic i Lanberis pan gafodd y car a'r carafon eu stopio gan heddlu ar yr A4244.

Fe ddyweddodd Sergeant Ifan Jones o Heddlu Gogledd Cymru nad oedd erioed wedi gweld rhywbeth tebyg o'r blaen:

"Roedd yn ymddygiad gwbwl afresymol allai fod wedi cael goblygiadau erchyll.  Fe gymrodd risg diangen gyda bywydau pobl diniwed."