Heddlu Chwilio 5 Adeilad ym Mae Colwyn

Mae Heddlu'r Gogledd wedi bod yn chwilio 5 adeilad ym Mae Colwyn fel rhan o ymgyrch i ddod o hyd i eiddo sydd wedi ei ddwyn.

Roedd 26 o swyddogion yn rhan o'r chwilio - gan gynnwys ditectifs o swyddfa'r CID a gofalwr ci.

Fe ddywedodd y DCI Emma Gardner wrth Heart:

"Ers dechrau Ebrill mae 'na sawl achos o ladrata wedi digwydd yn ardal Bae Colwyn.  Oherwydd gwybodaeth sy'n ein cyrraedd ni - rydym ni wedi penderfynu defnyddio warant chwilio i geisio dod o hyd i eiddo sydd wedi ei ddwyn, sicrhau y cyhoedd ein bod ni'n gwneud rhywbeth, a chasglu mwy o wybodaeth fydd yn gallu'n harwain ni at fwy o droseddwyr."

Arest

Fe gadarnhaodd llefarydd ar ran yr heddlu bod sawl eitem wedi eu canfod yn yr adeiladau.  Mae yna brofion bellach yn digwydd i weld a ydyn nhw wedi eu dwyn.

Yn ogystal - cafodd dyn 22 oed ei arestio dan amheuaeth o fod a chyffur dosbarth B yn ei feddiant.  Mae yntau yn y ddalfa yn aros cael ei gwestiynu.

Parhau i Gefnogi'r Gymuned

Yn ol y DCI Emma Gardner bydd yr heddlu yn parhau i wneud patrol yn yr ardal i gefnogi pobl lleol.

"Fyddwn ni'n gweithio'n agos iawn gyda'r gymuned.  Os ydyn nhw angen unrhyw wybodaeth neu gymorth fe allan nhw gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru.  Rydym ni yma a fyddwn ni'n gwrando ar unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw".