Ofnau bydd prisiau bwyd yn dyblu

Mae Oxfam Cymru wedi lansio ymgyrch newydd gan alw am newid y system fwyd ar draws y byd.

Fe gafodd yr ymgyrch ei lansio yng Nhgymru bore ma (Dydd Mawrrth Mehefin 1af) oherwydd fod yr elusen yn dweud mae'r lleiafrif yn derbyn budd o'r sysdem bresennol.

Mae Luned Jones ar rhan yr elusen wedi dweud wrth Heart am un ateb i'r broblem:

"Mae ishio buddsoddi mewn ffermwyr bychan ar raddfa bach ar draws y byd fel eu bod ynh gallu tyfu cnydau eu hunain a derbyn budd o hynny."

I ddarllen rhagor am yr ymgyrch cerwch i www.oxfam.org.uk