Stori'r Geni Mewn Golau ym Mhorthaethwy

Mae plant ysgol Porthaethwy yn paratoi i wefreiddio cynulleidfa gyda'u perfformiad go wahanol o stori'r Geni...

Mae disgwyl i dyrfa ymgynnull ger Ynys St Tysilio i wylio pasiant "son et lumiere" sef sain a golau.

Bydd plant Ysgol y Borth yn adrodd hanes Sant Tysilio ddaeth a Christnogaeth - ac felly stori'r Geni - i Sir Fon am y tro cyntaf yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Fydd yr ynys yn cael ei goleuo - digwyddiad go unigrwy gan nad oes trydan yno!

Ac ar ddiwedd y perfformiad bydd tan gwyllt yn llenwi'r awyr.

Wrth siarad a Heart fe ddywedodd Prifathro Ysgol y Borth - Gareth Hughes:

"Da ni'n gobeithio y bydd e'n brofiad unigryw bydd y plant yn ei gofio am byth.  Mae pob ysgol yn cynnal Drama'r Geni ond dydy pawb ddim yn ei wneud o allan ar leoliad mor unigryw!"

Fe ddywedodd Kirsty Jones sy'n 10 oed ac yn actio rhan Mair yn y pasiant:

"Rydw i wedi dysgu mwy am Stori'r Geni a lot mwy o bethau.  Dwi'n teimlo'n hapus iawn."

SAIN:  Prifathro Ysgol y Borth, Gareth Hughes yn siarad a Steffan Messenger o Heart.

SAIN:  Guto Williams, 10 oed sy'n actio un o'r Tri Gwr Doeth a Kirsty Jones, 10 oed sy'n actio Mair yn y pasiant. 

Mae'r pasiant yn rhan o Wyl Nadolig sy'n digwydd ym Mhorthaethwy o 16:00 ymlaen nos Iau, Rhagfyr 16.  Mae yna wasanaeth parcio a mynd ar fws yn rhedeg o Ysgol David Hughes yn ystod yr wyl.