William yn cael ei 'achub'

Mi fydd y Tywysog William yn chwarae rhan clâf a chael ei winsio fewn i hofrennydd yn ystod ei hyfforddiant i ddod yn beilot achubiaeth gyda’r Llu Awyr.

Bydd yn derbyn yr hyfforddiant pan fydd yn dychwelyd i RAF y Fali ar Ynys Môn.

Mae’r Is-gapten Wales, sydd hefyd yn ddarpar-Frenin, yn dysgu hedfan yr hofrenyddion Sea King melyn yr ydym yn eu gweld yn aml uwchben Ogledd Cymru.

Yn ôl y Capten Jonathan Dixon, Cadlywydd yr adran:

‘’Rydym yn cadw llygaid arno, ac mae’n gwneud yn dda, dda iawn.;;

Dywedodd llefarydd ar ran yr uned yn y Fali, Y rhingyll Andy Carnell i Heart:

‘’Mae ymddwyn fel claf ar gyfer aelodau eraill y cwrs a hyfforddwyr yn rhan annatod o’r hyfforddiant unedol. Mae hefyd yn gyfle i aelodau’r cwrs i brofi sut mae o’n teimlo i gael eich trin fel claf mewn amrywiol sefyllfaoedd.’’

Prince William will play the part of a casualty and be winched into a helicopter during his training to become an RAF Search and Rescue Pilot.

****************************************************************************************************** 

The 27-year-old will undergo the airlift when he returns to RAF Valley on Anglesey.

Flight Lieutenant Wales, who's also the future King, will be learning to fly the yellow Sea King helicopters that we see regularly in the skies above North Wales.

Group Captain Jonathan Dixon, RAF Search and Rescue Force Commander, says:

"I am monitoring him and he's doing very, very well.''

Spokesman for RAF Search and Rescue at Valley, flight Sergeant Andy Carnell has told Heart:

"Acting as a casualty for other course members and instructors is a routine part of search and rescue training at the 203(R) Squadron operational conversion unit.  It is also an opportunity for members of the course to experience what it is like to be handled as a casualty in various situations."