Wylfa ar Agor am 2 Flynedd Arall

Daeth cadarnhad y bydd Atomfa Niwclear Wylfa ar Ynys Mon yn dal i gynhyrchu trydan am hyd at 2 flynedd arall.

Roedd disgwyl i'r safle gau ar ddiwedd Rhagfyr 2010.

Ond mae cytundeb i ehangu defnydd yr atomfa wedi ei gadarnhau gyda gweithredwyr iechyd a diogelwch.

Mae oddeutu 640 o bobl yn dibynnu ar y safle am eu swyddi.

Wrth siarad a Heart - fe ddywedodd aelod o dim rheoli Wylfa John Idris Jones

"Mae hwn yn rhyddhad mawr i ni gyd yma.  Os fyddai hyn heb ddod trwadd mi fydda ni wedi gorffen cynhyrchu trydan ddiwedd mis Rhagfyr a byddai hynny wedi golygu ein bod ni'n dod lawr yn nhermau'r faint o bobl rydan ni'n cyflogi."

SAIN:  John Idris Jones o Fwrdd Rheoli Atomfa Wylfa yn siarad a Steffan Messenger o Heart.

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi croesawi'r newyddion.  Fe ddywedodd Cheryl Gillan:

"Mae hwn yn newyddion da i Ynys Mon a Gogledd Cymru.  Mae Wylfa'n chwarae rol hanfodol yn yr economi leol a bydd y cyhoeddiad heddiw yn rhoi annogaeth i'r gweithlu".

Gwrthwynebiad

Ond nid pawb sy'n croesawi'r penderfyniad.  Fe ddywedodd Dylan Morgan o grwp ymgyrchu Pobl Atal Wylfa B wrth Heart:

"Da ni'n pryderu bod na danwydd gwahanol yn mynd i gael ei ddefnyddio.  Da ni'n pryderu am y gwastraff fydd yn cael ei yrru o Wylfa a bydd 'na barhad ar yrru gwastraff niwclear mewn i For Iwerddon."

SAIN:  Dylan Morgan, Pobl Atal Wylfa B.