Y Tywysog William wrth ei waith fel peilot gyda'r Awyrlu

Dyma beth mae'r Tywysog William yn ei wneud o ddydd i ddydd.

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'r Tywysog William yn wneud yn ei waith o ddydd i ddydd?

Mae'r Tywysog yn gweithio fel Peilot Chwilio ac Achub yn yr Awyrlu Brenhinol, yn Fali ar Ynys Môn.

Aeth Heart i siarad gyda'i gydweithwyr yno, i weld sut berson ydy William i weithio gydag o!