Ynys Mon a Gwynedd yn paratoi ar gyfer y ffagl Olympaidd!

Bydd y fflam yn teithio drwy Ogledd Cymru ar ei ffordd i Llundain!

Mae yna ddisgwyl y bydd miloedd o bobl yn gwylio'r fflam ar ei thaith gyfnewid wrth iddi deithio drwy Wynedd ar Ddydd Llun Mai 28 ac Ynys Mon ar Ddydd Mawrth Mai 29.

Dyma daith y fflam a rhestr o'r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio.


Dydd Llun Mai 28ain


Dolgellau     10:45 - 11:00     Ffordd Aran - Stryd Fawr - Coleg Merion-Dwyfor

Llan Ffestiniog     11:30 - 11:40     Allt Goch - diwedd 30mya

Blaenau Ffestiniog     11:43 - 12:00     Ffordd Manod - Maes Parcio Queens

Porthmadog     13:20 - 13:30     Cob, Rheilffordd Ffestiniog - Ffordd Penamser

Cricieth     13:40 - 13:55     Arwydd 30mya - Lôn Fêl                          

Pwllheli     14:05 - 14:15     Ffordd Abererch - Clwb Hwylio

Pwllheli     15:15 - 15:40     Clwb Hwylio - Ffordd Abererch - Asda - Stryd Fawr - Y Maes - Asda - garej Glandon

Bontnewydd     16:10 - 16:20     Cartref - Meifod

Caernarfon     16:22 - 17:20     Tesco - Penllyn (safle bysiau) - Maes - o amgylch y Castell - Stryd y Farchnad - Ffordd Balaclafa - Cae Gwyn

Felinheli     17:20 - 17:30     Arwyddion 30mya - arwyddion cyflymder cenedlaethol

Bangor     17:40 - 18:30     Gyferbyn â Ffordd Siliwen - Bangor Uchaf - stesion - Ffordd Deiniol - Lôn Glan Môr - Stryd Fawr - Ffordd Caernarfon - cylchfan ger                                                                             Blockbusters

Ffyrdd heb ffordd osgoi

Dolgellau: 10:00 i 12:00

Ffordd Pont yr Aran
Ffordd Felin Isaf (o'r gyffordd â Ffordd Pont yr Aran at y gyffordd â'r Stryd Fawr)
Stryd Fawr (o'r gyffordd â Ffordd Felin Isaf at y gyffordd â Heol y Bont)
Heol y Bont (o'r gyffordd â'r Stryd Fawr at y gyffordd â Ffordd Ty'n y Coed)
Ffordd Ty'n y Coed (o'r gyffordd â Heol y Bont at y gyffordd â'r A470)

Blaenau Ffestiniog: 11:00 i 13:00

Cefnffordd yr A470 (o'r gyffordd â Ffordd Allt Goch at y gylchfan gyferbyn â Commercial Square)

Porthmadog: 12:30 i 13:00

Stryd Fawr (o'r gylchfan gyferbyn â Heol Newydd at fynedfa Rheilffordd Ffestiniog)
A497 (o'r gylchfan gyferbyn â Heol Newydd at fynedfa Warws Gelert)

Cricieth: 13:00 i 14:30

A497 (o'r gyffordd â Morannedd gyferbyn â Swn y Môr at y gyffordd â Lôn Fêl)

Pwllheli: 13:30 i 16:00

A497 (o'r gyffordd â Lôn Nant Stigallt ar Ffordd Abererch at y gylchfan ger Asda)
Cei'r Gogledd (o'r gyffordd â'r A497 at y gyffordd ag Ystad Ddiwydiannol Glan Don)
Y ffordd drwy Ystad Ddiwydiannol Glan Don i gyd
A497 (o'r gylchfan ger Asda at y gylchfan gyferbyn â'r Maes)
Stryd Fawr i gyd
Stryd Moch i gyd
A499 (o'r gylchfan ger Asda at Garej Glan Don)

Bontnewydd: 15:30 i 17:00

A487 (o'r gyffordd gyferbyn â Cartref at bwynt gyferbyn â Tyddyn Gwyn

Caernarfon: 16:00 i 17:30

A487 (o'r gylchfan ger Ffordd Santes Helen at y gylchfan o dan y drosffordd)
Stryd Penllyn (o'r gylchfan o dan y drosffordd at y gyffordd â Ffordd Bont Bridd)
Ffordd Bont Bridd (o'r gyffordd â Ffordd Pen Llyn at y Maes)
Maes Caernarfon (o'r gyffordd â Ffordd Bont Bridd at y gyffordd ag Allt y Castell)
Allt y Castell (at y gyffordd â Ffordd Pen Deitsh)
Ffordd Pen Deitsh i gyd
Stryd y Castell i gyd
Stryd y Farchnad i gyd
Ffordd Cei Banc (o'r gyffordd â Stryd y Farchnad i'r gyffordd â Ffordd Balaclafa)
Ffordd Balaclafa i gyd
Ffordd y Gogledd (o'r gylchfan ger Rhes Alexandra at y gyffordd â Ffordd Cae Gwyn)

Y Felinheli: 17:00 i 18:30
Ffordd Caernarfon i gyd
Stryd Bangor i gyd

Bangor: 17:00 i 19:30
Ffordd Caergybi (o'r gyffordd â Ffordd Siliwen at y gyffordd â Ffordd Deiniol)
Ffordd Deiniol i gyd
Ffordd Garth i gyd
Lôn Glan Môr (o'r gyffordd â Ffordd Garth at y gyffordd â'r Stryd Fawr)
Stryd Fawr (o'r gyffordd â Lôn Glan Môr at y gyffordd â Ffordd Caernarfon)
Ffordd Caernarfon (o'r gyffordd â'r Stryd Fawr at y gylchfan gyferbyn â Pharc Manwerthu Menai)

Ffyrdd â ffordd osgoi

Bangor: 12:00 i 24:00

Ffordd y Parc, Parc Menai
Chaiff neb fynd ag unrhyw gerbyd ar Ffordd y Parc, o'r gyffordd â Ffordd y Plas at y gyffordd â Ffordd y Llyn.
Dylid dilyn Ffordd y Llyn at y gyffordd â Ffordd Gelli Morgan a throi i'r chwith, dilyn Ffordd Gelli Morgan at y gyffordd â Ffordd y Parc a throi i'r chwith a mynd ymlaen hyd at y caead (i'r gwrthwyneb wrth ddod o?r cyfeiriad arall)

Nant y Garth
Chaiff neb fynd ag unrhyw gerbyd ar hyd Nant y Garth, Felinheli o gylchfan Allt Faenol i'r de-orllewin am ryw 620 metr.
Dylid dilyn ffordd osgoi'r Felinheli am y de-orllewin at gylchfan Griffiths Crossing, gan gymryd y pedwerydd troad oddi ar y gylchfan am y Felinheli (i'r gwrthwyneb wrth ddod o'r cyfeiriad arall).

Dydd Mawrth Mai 29ain

Bydd yr orymdaith yn teithio o Fiwmares i Borthaethwy rhwng 7.00am a 8.00am

Bydd y strydoedd canlynol yn destun Gorchmynion Cau Ffordd o 6pm ar ddydd Llun Mai hyd 1pm ar ddydd Mawrth

Ffordd Cynan
Stryd y Bont
Stryd Paced
Ffordd Telford

Bydd y strydoedd canlynol ym Mhorthaethwy yn destun Gorchmynion Cau Ffordd o 6am ar ddydd Mawrth 29 Mai 2012 hyd 9.30am Ddydd Mawrth

Cylchfan Anglesey Arms
Porth y Bont

Bydd y strydoedd isod yn destun Gorchmynion Dim Aros a Dim Pharcio ar ddydd Llun hyd 1pm ar ddydd Mawrth

Ffordd Cadnant (o Bont Cadnant)
Ffordd Caergybi
Stryd Fawr
Cilbedlam
Y Sgwar
Ffordd Pentraeth
Gwaelod Lon Pen Nebo (y ddwy ochr o'r ffordd o Fanc HSBC i waelod yr allt)