Yr Eira'n Dod!

Mae disgwyl i eira ddechrau syrthio dros Ogledd Cymru heno.

Gyda'r gwynt yn chwythu o'r Gogledd - mae disgwyl i'r tywydd gaeafol daro siroedd Gwynedd a Chonwy.

Mae'r rhagolygon yn proffwydo gorchudd o rhwng 2-5cm.  Mae disgwyl yr eira tryma' yn yr Alban.

Graean a Grit

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud wrth Heart bod yna ddigon o graean wrth gefn i gadw'r ffyrdd ar agor.  Fuon nhw'n stocio mwy dros yr Haf ac mae yna oddeutu 14,000 tunnell yn eu storfeydd nhw.