Ystyried Dyfodol Uned Alaw

Mae bwrdd iechyd yn ystyried dyfodol uned ganser Ysbyty Gwynedd ym Mangor fel rhan o adolygiad pellach.

Mae aelodau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cwrdd heddiw i drafod Uned Alaw oherwydd "pwysau ar arian cyhoeddus".

Ond mewn datganiad fe ddywedodd llefarydd ar ran y bwrdd na fyddai'r uned yn cau.

"Fodd bynnag oherwydd y pwysau ar arian cyhoeddus a’r angen i gynnal diogelwch, mae’r Bwrdd Iechyd yn adolygu llawer o’i wasanaethau i sicrhau y bydd yn gallu parhau i ddarparu gofal diogel ac effeithiol i gleifion ar draws Gogledd Cymru ac mae’r gwasanaeth a ddarperir gan Uned Alaw yn un o lawer sy’n cael ei drafod gyda staff.”

Y "Frwydr" yn Dechrau

Ond nid yw Maer Caernarfon - y Cynghorydd Huw Edwards - yn derbyn ymateb y Bwrdd Iechyd.  Mae yntau wedi gofyn i'r Bwrdd gyflwyno adroddiad i Gyngor Gwynedd.

Meddai Mr Edwards: "dwi'n fawr obeithio na fydd Ward Alaw yn cau.  Mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn.  Fuodd na rioed mwg lle na bu tan.  Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus iawn na fydd y tan yma yn cael ei gynnal."

Ychwanegodd bod y newyddion wedi bod yn "sioc i lawer un".

"Fel un sydd wedi dioddef fy hun - mi ewch chi rwla am driniaeth - ond dwi'n meddwl am fy nghyfeillion ym mhen draw Pen Llyn a De Merionydd.  Yr unig ffordd sydd iddyn nhw yw dod i Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd."

SAIN: Gwrandewch ar y Cynghorydd Huw Edwards yn siarad a Heart.